Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Kết quả thực hiện phát triển trồng cây mắc ca trên địa bàn huyện Điện Biên Đông
Kết quả thực hiện công tác giao đất, giao rừng theo kế hoạch số 2783/KH-UBND, ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh trên địa bàn huyện Điện Biên
Công bố giá “Quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư đô thị mới phía Bắc đường Hoàng Văn Thái - Khe Chít, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên”
Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động và tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho Văn phòng Đăng ký đất đai
Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên làm việc với UBND huyện Tuần Giáo về tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Tuần Giáo
Thông báoVề việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản Tại phường Noong Bua và phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Quy định mới về giá đất
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
Hội nghị sơ kết công tác giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn tỉnh
Hội thảo trực tuyến về tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động và tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho Văn phòng Đăng ký đất đai
HĐND tỉnh Điện Biên ban hành Nghị quyết Quy định điều kiện về diện tích tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh
Bàn giao đất cho Cảng vụ hàng không miền Bắc
Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên
Hiện trạng sử dụng đất đối với Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Tân Thanh, phường Tân Thanh, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai 9 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện Điện Biên