Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Kiểm tra, khảo sát thực địa dự án Chợ và Thương mại dịch vụ Mường Thanh
Hội nghị đánh giá và xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Điện Biên năm 2022
đăng tải thông tin tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Đường liên huyện Hua Ná - Pá Liếng (xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng) đi Lọng Khẩu Cắm (xã Mường Phăng, huyện Điện Biên) nay là thành phố Điện Biên Phủ
Tổ chức họp hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “San ủi mặt bằng phục vụ di chuyển các hộ dân khu vực đầu nguồn hồ nước sinh hoạt thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông (giai đoạn 1)”.
Hội thảo “Xử lý và sử dụng tro, xỉ, thạch cao – Giải pháp cho phát triển bền vững”
Thu gom, vận chuyển, xử lý thuốc bảo vệ thực vật hết hạn và bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Triển khai công tác Quan trắc môi trường tỉnh Điện Biên đợt II năm 2022
Kiểm tra, thẩm định, đánh giá tại các xã Hẹ Muông, Pa Thơm, Phu Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên năm 2022
Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 cấp tỉnh tại thành phố Điện Biên
Kiểm tra, đánh giá và thẩm định các tiêu chí công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Điện Biên năm 2022
Kết quả quan trắc môi trường tỉnh Điện Biên đợt 1 năm 2022
Một số điểm mới trong Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Hội nghị triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Chuỗi Hội thảo trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ xây dựng và thực hiện Kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam”
Triển khai công tác Quan trắc môi trường tỉnh Điện Biên đợt I năm 2022
Hội nghị “Tuyên truyền phổ biến kỹ năng, kinh nghiệm truyền thông về môi trường cho các Bộ, ban, ngành, địa phương khu vực miền Bắc”
Kiểm tra, khảo sát thực địa dự án “Thủy điện Chiềng Sơ 2”
Hội thảo trực tuyến tập huấn các quy định, chính sách của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết thi hành
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên được cấp Giấp chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
Ban hành kế hoạch kiểm tra, thẩm định, đánh giá các tiêu chí số 17 và tiêu chí số 14 xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2022