Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Một số điểm mới trong Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Hội nghị triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Chuỗi Hội thảo trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ xây dựng và thực hiện Kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam”
Triển khai công tác Quan trắc môi trường tỉnh Điện Biên đợt I năm 2022
Hội nghị “Tuyên truyền phổ biến kỹ năng, kinh nghiệm truyền thông về môi trường cho các Bộ, ban, ngành, địa phương khu vực miền Bắc”
Kiểm tra, khảo sát thực địa dự án “Thủy điện Chiềng Sơ 2”
Hội thảo trực tuyến tập huấn các quy định, chính sách của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết thi hành
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên được cấp Giấp chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
Ban hành kế hoạch kiểm tra, thẩm định, đánh giá các tiêu chí số 17 và tiêu chí số 14 xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2022
Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu
Kết quả hoàn thành tiêu chí số 17 môi trường và an toàn thực phẩm tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2021
Một số điểm mới của luật bảo vệ môi trường năm 2020
Kết quả quan trắc môi trường tỉnh Điện Biên năm 2021
Kế hoạch Quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Họp tổ giúp việc Hội Đồng đánh giá, xếp hạng OPCOP năm 2021
THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT HẾT HẠN VÀ BAO GÓI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT SAU SỬ DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2021
Kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 03/CT-BTNMT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở THƯƠNG MẠI, THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN
Đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu năm 2021
Huyện Điện Biên tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực y tế