Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hội Thảo Trực Tuyến Của Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường Tham Vấn Các Địa Phương Khu Vực Phía Bắc Về Dự Thảo Nghị Định Chi Tiết Thi Hành Một Số Điều Của Luật Bảo Vệ Môi Trường
TN&MT Điện Biên: Triển khai biện pháp cấp bách quản lý chất thải phát sinh do dịch bệnh Covid-19
Ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Tháng hành động vì môi trường năm 2021 hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5/6) với chủ đề “Phục hồi Hệ sinh thái” và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5) với chủ đề “Chúng ta là một phần của giải pháp – Vì thiên nhiên”
Triển khai công tác Quan trắc môi trường tỉnh Điện Biên đợt I năm 2021
Ngày 19 - 29/4/2021, Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với Công ty cổ phần Kỹ thuật và Phân tích môi trường
Tổ chức họp hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “thuỷ điện đề bâu, xã trung thu, huyện tủa chùa, tỉnh điện biên”
Ngày 23/3/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường) đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM của Dự án “Thuỷ điện Đề Bâu, xã Trung Thu, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên”.
Điện Biên: Xây dựng Nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường
Tiêu chí 17, trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là một trong những nội dung khó thực hiện bởi các yếu tố liên quan đến cộng đồng, nhận thức của người dân. Đặc biệt với một tỉnh miền núi như Điện Biên chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, đến nay tỉnh Điện Biên đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM.
Ban hành Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Lễ ra quân trồng cây hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, bảo vệ môi trường năm 2021
Ngày 17/03/2021 Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Lễ ra quân trồng cây hoa Ban hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, bảo vệ môi trường năm 2021 tại xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ.
Điện Biên: Đưa bãi rác Noong Bua ra khỏi danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
Sở TN&MT Điện Biên: Tích cực tuyên truyền bảo vệ môi trường
Điện Biên: Nâng cao năng lực cảnh báo, chủ động phòng thích ứng với biến đổi khí hậu
Mô hình bảo vệ môi trường tại Điện Biên
Điện Biên: Lan tỏa phong trào “Đổi rác thải nhựa lấy đồ dùng học tập”
Nhìn lại một năm triển khai hoạt động hưởng ứng các ngày truyền thông môi trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Kiểm tra các công trình xử lý chất thải để vận hành thử nghiệm đối với dự án Nhà máy chế biến tinh bột sắn xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
CÔNG TÁC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ SỐ 17 TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2020
Điện Biên: Chủ động đảm bảo an toàn hồ, đập mùa mưa lũ
Điện Biên: Gia tăng thiệt hại do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
Thực trạng và giải pháp nâng cao công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biền và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên