Skip Ribbon Commands
Skip to main content
TIN MƯA DÔNG VÀ CẢNH BÁO MƯA LỚN CỤC BỘ KÈM DÔNG, LỐC, SÉT, GIÓ GIẬT MẠNH TRÊN PHẠM VI TỈNH ĐIỆN BIÊN
TIN MƯA DÔNG VÀ CẢNH BÁO MƯA LỚN CỤC BỘ KÈM DÔNG, LỐC, SÉT, MƯA ĐÁ, GIÓ GIẬT MẠNH TRÊN PHẠM VI TỈNH ĐIỆN BIÊN
TIN MƯA DÔNG VÀ CẢNH BÁO MƯA LỚN CỤC BỘ KÈM DÔNG, LỐC, SÉT, MƯA ĐÁ, GIÓ GIẬT MẠNH TRÊN PHẠM VI TỈNH ĐIỆN BIÊN
TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC
TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC
Bộ Tài nguyên và Môi trường Công bố Báo cáo Đánh giá khí hậu quốc gia và kịch bản biến đổi khí hậu phiên bản cập nhật
Ngày 4/1/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố, giới thiệu đến các cơ quan, tổ chức Báo cáo Đánh giá khí hậu quốc gia và Kịch bản biến đổi khí hậu phiên bản cập nhật năm 2020. Đây là nhiệm vụ thực hiện Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 và trên cơ sở thực hiện Luật Khí tượng thủy văn năm 2015.
GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC VÀ RÉT
TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC VÀ RÉT
TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 9)
TIN CUỐI CÙNG VỀ BÃO SỐ 9
TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG
TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG
TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG
TIN RÉT ĐẬM RÉT HẠI VÀ CẢNH BÁO BĂNG GIÁ SƯƠNG MUỐI
TIN RÉT ĐẬM RÉT HẠI VÀ CẢNH BÁO BĂNG GIÁ SƯƠNG MUỐI
TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG
TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG
CẢNH BÁO MƯA DÔNG TRÊN PHẠM VI TỈNH ĐIỆN BIÊN
TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC
TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC