Skip Ribbon Commands
Skip to main content
TIN MƯA DÔNG DIỆN RỘNG VÀ CẢNH BÁO MƯA LỚN CỤC BỘ KÈM LỐC, SÉT, GIÓ GIẬT MẠNH TRÊN PHẠM VI TỈNH ĐIỆN BIÊN
TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG CỤC BỘ TRÊN PHẠM VI TỈNH ĐIỆN BIÊN
TIN MƯA DÔNG DIỆN RỘNG VÀ CẢNH BÁO MƯA LỚN CỤC BỘ KÈM LỐC, SÉT, GIÓ GIẬT MẠNH TRÊN PHẠM VI TỈNH ĐIỆN BIÊN
TIN MƯA DÔNG DIỆN RỘNG VÀ CẢNH BÁO MƯA LỚN CỤC BỘ KÈM LỐC, SÉT, GIÓ GIẬT MẠNH TRÊN PHẠM VI TỈNH ĐIỆN BIÊN
CẢNH BÁO MƯA DÔNG TRÊN PHẠM VI TỈNH ĐIỆN BIÊN
TIN MƯA DÔNG DIỆN RỘNG VÀ CẢNH BÁO MƯA LỚN CỤC BỘ KÈM LỐC, SÉT, GIÓ GIẬT MẠNH TRÊN PHẠM VI TỈNH ĐIỆN BIÊN
CẢNH BÁO MƯA DÔNG TRÊN PHẠM VI TỈNH ĐIỆN BIÊN
TIN MƯA LỚN VÀ CẢNH BÁO LỐC, SÉT, MƯA ĐÁ, GIÓ GIẬT MẠNH TRÊN PHẠM VI TỈNH ĐIỆN BIÊN
TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 1)
TIN MƯA LỚN VÀ CẢNH BÁO LỐC, SÉT, MƯA ĐÁ, GIÓ GIẬT MẠNH TRÊN PHẠM VI TỈNH ĐIỆN BIÊN
DỰ BÁO THỜI TIẾT TUẦN TỚI (từ ngày 01 - 10/6/2021).
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021
Ngày 19/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 715/UBND-KTN về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới 22/3 ngày Khí tượng thế giới 23/3 và Chiến dịch giờ Trái đất năm 2021
DỰ BÁO THỜI TIẾT TUẦN TỚI (từ ngày 11 - 20/3/2021)
TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC
TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC
TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC
TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG VÀ RÉT
TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG VÀ RÉT
TIN KHÔNG KHÍ LẠNH VÀ RÉT
TIN RÉT ĐẬM, RÉT HẠI VÀ CẢNH BÁO BĂNG GIÁ, SƯƠNG MUỐI Ở VÙNG NÚI CAO