Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Kiểm tra công tác cắm mốc giới hành lang bảo vệ đập và hồ chứa công trình thủy điện Mường Luân 1, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Họp thẩm định hồ sơ cấp phép khai thác sử dụng nước mặt công trình thủy điện Nà Nơi, xã Thanh Minh, Nà Nhạn Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Phê duyệt kết quả Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn đến 2025
Nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh
Kiểm tra thực địa hồ sơ cấp giấy phép khai thác sử dụng nước mặt 13 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh
Hội thảo “Truyền thông, nâng cao nhận thức về khai thác bền vững tài nguyên nước và bảo vệ môi trường nước xuyên biên giới” khu vực phía Bắc tại tỉnh Lào Cai
Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật Tài nguyên nước năm 2012 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Điện Biên Đông: Đảm bảo nguồn nước trong sinh hoạt
Tăng cường công tác quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh nguồn cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Công bố Danh mục ao hồ không được san lấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Thực hiện thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định tại nghị định số 41/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung quy định về phương pháp tính, mức thu
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021
Ngày 19/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 715/UBND-KTN về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới 22/3 ngày Khí tượng thế giới 23/3 và Chiến dịch giờ Trái đất năm 2021
Phê duyệt Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Điện Biên: Xây dựng “kịch bản” ứng phó sự cố ô nhiễm nguồn nước
Điện Biên: Thẩm định tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và những bất cập
Kết quả thực hiện quản lý tài nguyên nước năm 2020
Tiếp nhận sản phẩm Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên”
Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác dự án công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Điện Biên: Đảm bảo khai thác tài nguyên nước bền vững
Kết quả công tác quản lý tài nguyên nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên