Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thực hiện thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định tại nghị định số 41/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung quy định về phương pháp tính, mức thu
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021
Ngày 19/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 715/UBND-KTN về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới 22/3 ngày Khí tượng thế giới 23/3 và Chiến dịch giờ Trái đất năm 2021
Phê duyệt Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Điện Biên: Xây dựng “kịch bản” ứng phó sự cố ô nhiễm nguồn nước
Điện Biên: Thẩm định tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và những bất cập
Kết quả thực hiện quản lý tài nguyên nước năm 2020
Tiếp nhận sản phẩm Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên”
Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác dự án công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Điện Biên: Đảm bảo khai thác tài nguyên nước bền vững
Kết quả công tác quản lý tài nguyên nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Điện Biên: Ðảm bảo chất lượng nước sinh hoạt phục vụ người dân
Kiểm tra thực địa hồ sơ đề nghị cấp phép xả nước thải vào nguồn nước của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên
Điện Biên: Tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả các công trình thủy lợi
Kiểm tra thực địa khu vực đăng ký khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công gói thầu số 02 (km 16+540-km34+00)
Kiểm tra nghiệm thu phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa nguồn nước thủy điện Long Tạo
Điện Biên: Nhiều giải pháp bảo vệ tài nguyên nước
Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020
Ngày 05/5/2020 UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Văn bản số 1267/UBND-KTN về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020.
Điện Biên: Tăng cường quản lý tài nguyên nước
Kiểm tra, khảo sát thực địa đối với vị trí dự kiến xây dựng nhà máy thủy điện Nậm Mức 2, xã Nậm Nèn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Họp thẩm định hồ sơ cấp phép khai thác sử dụng nước mặt công trình thủy điện Mùn Chung 2 xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên