Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Kiểm tra việc chấp hành các quy định về lĩnh vực đất đai, môi trường đối với một số tổ chức hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 trong Sở Tài nguyên và Môi trường
Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Phối hợp tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Mường Nhé
Hội nghị tập huấn kỹ năng xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường
Hướng dẫn về quy trình, trình tự, thủ tục xử lý vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt mức vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính; vấn đề thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt; các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính…
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên: Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư qua 15 năm nhìn lại
Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo hiện nay đang giữ một vai trò có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước của Đảng và Nhà nước ta. Ngành tài nguyên và môi trường những năm qua luôn là một trong những ngành có số lượt tiếp công dân tương đối nhiều và số lượng lớn đơn thư phải giải quyết liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai.
Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2016
Ngày 09/03/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch số 123/KH-STNMT Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016, như sau:
Kế hoạch thanh tra năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Kế hoạch thanh tra năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI)
Ngày 19/9/2014, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành trung ương (khóa XI) cho gần 100 cán bộ, Đảng viên và người lao động trong sở. Đồng chí Phan Hiền - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì Hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn làm việc tại huyện Điện Biên Đông
Ngày 2/6, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành đã có buổi làm việc với huyện Điện Biên Đông.