Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Dự báo thời tiết thành phố Điện Biên Phủ (từ ngày 01 - 10/10/2019)

 Dự báo thời tiết thành phố Điện Biên Phủ (từ ngày 01 - 10/10/2019)

Thời kỳ đầu (01 - 03/10): Mây thay đổi, không mưa. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Ngày nắng.

Thời kỳ giữa (04 - 07/10): Mây thay đổi đến nhiều mây, có 1 - 2 ngày mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng xảy ra gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Thời kỳ cuối (08 - 10/10): Mây thay đổi, có ngày có mưa. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Ngày nắng.

Tổng lượng mưa 10 ngày từ 10 - 30mm.

Nhiệt độ không khí trung bình                 : 23,0 - 24,00C.

Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình   : 29,5 - 30,50C.

Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình  : 16,0 - 18,00C.

Nhiệt độ không khí cao nhất                     : 32,0 - 34,00C.

Nhiệt độ không khí thấp nhất                    : 15,0 - 17,00C.