Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Dự báo thời tiết thành phố Điện Biên Phủ (từ ngày 11 - 20/01/2020)

Thời kỳ đầu và thời kỳ giữa (11 - 17/01): Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng có sương mù, trời rét. Ngày nắng. Gió nhẹ.

Thời kỳ cuối (18 - 20/01): Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời rét. Ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ không khí trung bình                 : 19,5 - 20,50C.

Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình   : 29,5 - 30,50C.

Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình  : 16,5 - 17,50C.

Nhiệt độ không khí cao nhất                     : 30,0 - 32,00C.

Nhiệt độ không khí thấp nhất                    : 12,0 - 14,00C.