Skip Ribbon Commands
Skip to main content
6/5/2019 12:00:00 AM
Ô nhiễm do chất thải trong chăn nuôi tại một số nơi trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Tình trạng ô nhiễm do chất thải chăn nuôi nông hộ gây ra đang là vấn đề đáng báo động tại khu dân cư nhất là các vùng nông thôn. Thời gian gần đây, thời tiết nắng nóng kéo dài với nền nhiệt độ môi trường thường cao từ 35 – 390C, có nơi lên đến trên 400C trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ ảnh hưởng lớn đến chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nằm trong khu dân cư, các chất thải chăn nuôi không được xử lý hoặc xử lý không đúng quy trình nên chăn nuôi nông hộ đang gây ô nhiễm môi trường tác động xấu đến đời sống cộng đồng.

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 593/UBND-TNMT ngày 11/4/2019 của UBND huyện Điện Biên về việc xin ý kiến hướng dẫn xác định và quy định về xử phạt đối với việc thải mùi hôi thối ra môi trường của cơ sở chăn nuôi. Một số hộ dân xây dựng trang trại chăn nuôi quy mô lớn ngay giữa khu dân cư đông đúc, việc quản lý và xử lý chất thải chăn nuôi chưa được quan tâm đúng mức. Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức và ý thức trách nhiệm BVMT của các chủ trang trại, gia trại chưa cao. Hầu hết, người chăn nuôi chưa có biện pháp xử lý chất thải lỏng, vứt xác gia cầm, gia súc bừa bãi và hệ thống thoát nước đơn giản làm cho tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi chưa được khắc phục triệt để và có chiều hướng gia tăng.

Khu chăn nuôi gia súc, gia cầm hộ gia đình

Ngày 14/5/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 427/STNMT-MT trả lời:

Hiện tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định mùi hôi thối đối với các cơ sở chăn nuôi hộ gia đình. Vì vậy chưa có căn cứ để xác định mức độ ô nhiễm đối với mùi hôi thối. Để đánh giá mức độ ô nhiễm làm căn cứ xác định hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường trong sản xuất của các cơ sở chăn nuôi, cần thực hiện lấy mẫu quan trắc, phân tích các chỉ số các chất khí sản sinh ra do quá trình phân hủy chất thải như CO2, NO2, NO3... những thông số này là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường chính gây mùi hôi thối khó chịu.

Vệ sinh chuồng trại chưa được xử lý gây khí thải ô nhiễm môi trường

Để hạn chế các tác động tiêu cực gây ô nhiễm môi trường trong quá trình hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND huyện Điện Biên: Nâng cao chất lượng thẩm định, xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường, trong đó, Kế hoạch bảo vệ môi trường ở từng giai đoạn cần mô tả rõ: Biện pháp tổ chức thi công, công nghệ thi công xây dựng các hạng mục công trình...; Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm, xử lý chất thải, ứng phó sự biến đổi. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hậu kiểm tra xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường, yêu cầu cơ sở điều chỉnh, bổ sung các hạng mục bảo vệ môi trường chưa đáp ứng yêu cầu. Kiểm tra, rà soát và có hướng di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư... Đồng thời đề nghị UBND huyện Điện Biên phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá lại quy mô, công suất, sản lượng hàng hóa của các cơ sở để xác định loại hình kinh tế hộ gia đình hay kinh tế trang trại theo quy định tại Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

Chăn nuôi tỉnh nhà đang có những dịch chuyển nhanh chóng từ chăn nuôi nông hộ sang chăn nuôi trang trại, công nghiệp; từ chăn nuôi nhỏ lẻ lên chăn nuôi quy mô lớn. Chăn nuôi phát triển có thể cũng sẽ tạo ra những rủi ro cho môi trường sinh thái và là một trong những nguyên nhân làm trái đất nóng lên nếu vấn đề môi trường chăn nuôi không được quản lý hiệu quả. Nếu các chất thải chăn nuôi, đặc biệt là phân chuồng không được xử lý hiệu quả sẽ là một trong những nguồn gây ô nhiễm lớn cho môi trường, ảnh hưởng xấu đến đời sống, sức khoẻ của cộng đồng dân cư trước mắt cũng như lâu dài. Trong một tương lai không xa, Việt Nam sẽ là một trong những nước chịu sự tác động rõ rệt nhất của BĐKH. Đến nay, các chất thải vật nuôi ở nước ta vẫn chưa được xử lý nhiều hoặc có xử lý nhưng công nghệ xử lý chưa triệt để. Bên cạnh đó, nhận thức của người chăn nuôi về BVMT đặc biệt là chất thải khí trong chăn nuôi còn hạn chế./.

Ngọc Hà - TTCNTT