Skip Ribbon Commands
Skip to main content
1/8/2019 12:00:00 AM
Đánh giá tác động môi trường của dự án thủy điện Mường Mươn tại xã Ma Thì Hồ và xã Na Sang huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên

Dự án thủy điện Mường Mươn nằm trên suối Nậm Chim, thuộc địa bàn các xã Ma Thì Hồ và Xã Na sang huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Tổng diện tích của dự án là 75,5 ha; trong đó đất lòng suối Nậm Chim (15,5 ha); đất trồng lúa, đất đồi núi chưa sử dụng, đất rừng sản xuất (61,1 ha). Quy mô dự án: Công suất lắp máy Nlm = 22MW, dung tích hồ chứa 1,608 triệu m3, mực nước dâng bình thường là 522m, mực nước chết là 550m, với 2 tổ máy, điện năng trung bình là 78,982 x 106 kWh.

Trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng và hoạt động thi công Dự án xây dựng thủy điện Công ty cổ phần năng lượng Điện Biên - Sông Hồng phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp theo quy chuẩn quốc gia nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường như bụi, khí thải và tiếng ồn QCVN 05:2013/BTNMT; Thu gom và xử lý toàn bộ nước thải phát sinh trước khi thải ra môi trường đạt QCVN 14:2008/BTNMT; Đảm bảo chuẩn quốc gia về chất lượng nước mặt theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT; Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và các loại chất thải khác bảo đảm các yêu cầu về môi trường hiện hành; bố trí lán trại công nhân, kho chứa nguyên vật liệu, bãi chứa chất thải ở những nơi phù hợp bảo đảm yêu cầu về môi trường.

           Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng thủy điện cần tuân thủ nghiêm ngặt những quy định về an toàn lao động, khắc phục các sự cố có liên quan đến môi trường, thực hiện đầy đủ chương trình giám sát môi trường như đã cam kết.

          Dự án thủy điện Mường Mươn nhằm bổ sung điện năng quan trọng cho hệ thống điện đang bị thiếu hụt của khu vực và của quốc gia; tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế, phát triển hạ tầng giao thông, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên đi cùng với bảo vệ môi trường và hệ sinh thái, chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương huyện Mường Chà nói riêng và tỉnh Điện Biên nói chung./.

Đoàn Hương

Trung tâm CNTT TN&MT