Skip Ribbon Commands
Skip to main content
8/26/2019 12:00:00 AM
Chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Với điều kiện thuận lợi về đất đai nên tỉnh Điện Biên có nhiều dự án đầu tư cho phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp nhưng do hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư; sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 46 của Luật đầu tư;  

Thực hiện Văn bản số 1657/UBND-KTN ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, Chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư triển khai chậm, triển khai không đúng cam kết và không theo quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ra Quyết định ngày 16/8/2019 chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của 10 dự án trên địa bàn tỉnh Điện Biên (Dự án Đầu tư phát triển 500 ha cà phê chè; Dự án Đầu tư phát triển 1.000ha cà phê chè, xây dựng nhà máy chế biến cà phê, xưởng sản xuất phân vi sinh tại huyện Mường Ảng; Dự ánTrồng cà phê tại xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên; Dự án Nhà máy sản xuất chế biến lương thực thực phẩm Điện Biên; Dự án Nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh Điện Biên; Dự án Khu chế biến và trại chăn nuôi lợn giống siêu nạc tỉnh Điện Biên; Dự án Trồng rừng kinh tế Rừng Việt Tây Bắc; Dự án khai thác và trồng mới rừng Trẩu; Dự án Đầu tư trồng rừng Mường Lói; Dự án Trồng và chế biến gấc lai xuất khẩu)./.

Thúy An - TTCNTT