Skip Ribbon Commands
Skip to main content
12/28/2018 12:00:00 AM
Chuyên mục Tài nguyên và Môi trường trên sóng Đài PTTH Điện Biên năm 2019

Chuyên mục Tài nguyên và Môi trường trên sóng Đài PTTH Điện Biên năm 2019

Ngày 27/12/12/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 232/QĐ-STNMT về việc phê duyệt Kế hoạch phát sóng Chuyên mục Tài nguyên và Môi trường trên sóng Đài PTTH Điện Biên năm 2019.

Chuyên mục Tài nguyên và Môi trường phát trên sóng Đài PTTH Điện Biên nhằm phục vụ công tác tuyên truyền về sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; kế hoạch trong năm 2019 xây dựng hai danh mục phóng sự tuyên truyền: Phóng sự phát trên sóng truyền hình (tuần thứ 2 hàng tháng) và phóng sự phát trên sóng phát thanh (tuần thứ 3 hàng tháng) với thời lượng 11 phút/1 phóng sự.

Theo đó, Chi cục Bảo vệ môi trường chủ trì và phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở, Đài phát thanh truyền hình tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện các nội dung và tiến độ của kế hoạch.

Nội dung phóng sự trên sóng phát thanh và truyền hình năm 2019 cụ thể:

Thời gian phát sóng (tháng)

Nội dung phóng sự

Sóng Truyền hình

Sóng Phát thanh

1

Tết ông Công, ông Táo đừng biến sông, suối thành nơi vứt rác

Vai trò quan trọng của Mặt trận tổ quốc trong công tác truyền thông về bảo vệ môi trường.

2

Bảo vệ môi trường trong các lễ hội đầu xuân

Tăng cường công tác phòng chống cháy rừng gắn liền với công tác bảo vệ môi trường

3

Hưởng ứng sự kiện “Giờ Trái Đất”

Nhân dân tỉnh Điện Biên thực hiện hưởng ứng "Giờ trái Đất"

4

Nâng cao ý thức của người dân trong công tác thu gom vỏ bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

Những khó khăn trong thực hiện tiêu chí số 17 tại xã Mường Luân

5

Ổn định dân cư góp phần bảo vệ rừng, bảo vệ đa dạng sinh học

Thực trạng sừ dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp

6

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới và ngày đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Hưởng ứng ngày môi trưởng thế giới và ngày đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Điện Biên

7

Thực hiện tiêu chí số 17 trong xây dựng nông thôn mới trách nhiệm chung của mọi người dân

ứng phó biến đổi khí hậu trong mùa mưa bão

8

Nâng cao công tác bảo vệ môi trường khu vực nông thôn

Công tác bảo vệ rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh

9

Hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn.

Hưởng ứng chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn

10

Hãy là người có ý thức vứt rác đúng nơi quy định

Vai trò quan trọng của Hội nông dân trong công tác truyền thông về bảo vệ môi trưởng nông thôn.

11

Tỉnh Điện Biên hoàn thành kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyêt định 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường trong các dự án xây dựng

12

Công tác cấp giấy phép khai thác nước mặt, nước dưới đất nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước

Công tác quản lý tại khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé

 Ngọc Tuân

Trung tâm CNTTTN&MT