Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Dự báo thời tiết tỉnh Điện Biên (từ ngày 11 - 20/8/2019)

1. Dự báo thời tiết tỉnh Điện Biên (từ ngày 11 - 20/8/2019)

Thời kỳ đầu (11 - 13/8): Mây thay đổi, có 1 - 2 ngày mưa, mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng xảy ra gió giật mạnh. Ngày nắng, có ngày có nơi nắng nóng.

Thời kỳ giữa (14 - 17/8): Mây thay đổi đến nhiều mây, có 2 - 3 ngày mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông đề phòng xảy ra gió giật mạnh. Đề phòng xảy ra lũ, lũ quét và sạt lở đất.

Thời kỳ cuối (18 - 20/8): Mây thay đổi, có 1 - 2 ngày có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng xảy ra gió giật mạnh.

Tổng lượng mưa 10 ngày phổ biến từ 80 - 130mm, có nơi trên 130mm.

Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối: 35 - 370C; Pha Đin và vùng núi cao: 26 - 280C.

Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối: 21 - 230C; Pha Đin và vùng vúi cao: 17 - 190C.

2. Dự báo thời tiết thành phố Điện Biên Phủ (từ ngày 11 - 20/8/2019)

Thời kỳ đầu (11 - 13/8): Mây thay đổi, có 1 - 2 ngày có mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Thời kỳ giữa (14 - 17/8): Mây thay đổi đến nhiều mây, có 2 - 3 ngày mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng xảy ra gió giật mạnh.

Thời kỳ cuối (18 - 20/8): Mây thay đổi, có 1 - 2 ngày có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng xảy ra gió giật mạnh. Ngày nắng.

Tổng lượng mưa 10 ngày từ 50 - 100mm.

Nhiệt độ không khí trung bình                 : 26,0 - 27,00C.

Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình   : 31,5 - 32,50C.

Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình  : 24,0 - 25,00C.

Nhiệt độ không khí cao nhất                     : 33,0 - 35,00C.

Nhiệt độ không khí thấp nhất                    : 22,0 - 24,00C.