Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Dự báo thời tiết tỉnh Điện Biên (từ ngày 21 - 31/10/2019)

1. Dự báo thời tiết tỉnh Điện Biên (từ ngày 21 - 31/10/2019)

Thời kỳ đầu (21 - 23/10): Mây thay đổi, hai ngày đầu không mưa, ngày 23/10 có mưa rào và dông vài nơi. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Ngày nắng.

Thời kỳ giữa (24 - 27/10): Mây thay đổi đến nhiều mây, có 1 - 2 ngày mưa, mưa rào và dông rải rác, có ngày có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, trong cơn dông đề phòng xảy ra gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi cao trời rét.

Thời kỳ cuối (28 - 31/10): Mây thay đổi, có ngày có mưa rào và dông rải rác. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Ngày nắng.

Tổng lượng mưa 10 ngày phổ biến từ 30 - 50mm, có nơi trên 50mm.

Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối: 32 - 340C; Pha Đin và vùng núi cao: 24 - 260C.

Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối: 17 - 190C; Pha Đin và vùng vúi cao: 14 - 160C.

2. Dự báo thời tiết thành phố Điện Biên Phủ (từ ngày 21 - 31/10/2019)

Thời kỳ đầu (21 - 23/10): Mây thay đổi, không mưa. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Ngày nắng.

Thời kỳ giữa (24 - 27/10): Mây thay đổi đến nhiều mây, có 1 - 2 ngày mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng xảy ra gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Thời kỳ cuối (28 - 31/10): Mây thay đổi, có ngày có mưa. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Ngày nắng.

Tổng lượng mưa 10 ngày từ 10 - 30mm.

Nhiệt độ không khí trung bình                 : 23,0 - 24,00C.

Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình   : 30,0 - 31,00C.

Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình  : 19,5 - 20,50C.

Nhiệt độ không khí cao nhất                     : 31,0 - 33,00C.

Nhiệt độ không khí thấp nhất                    : 17,0 - 19,00C.