Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Dự báo thời tiết thành phố Điện Biên Phủ (từ ngày 01 - 10/01/2020)

Thời kỳ đầu và thời kỳ giữa (01 - 07/01): Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng có sương mù, trời rét. Ngày nắng. Gió nhẹ.

Thời kỳ cuối (08 - 10/01): Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời rét. Ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ không khí trung bình                 : 17,5 - 18,50C.

Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình   : 28,0 - 29,00C.

Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình  : 14,0 - 15,00C.

Nhiệt độ không khí cao nhất                     : 30,0 - 32,00C.

Nhiệt độ không khí thấp nhất                    : 12,0 - 14,00C.