Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Dự báo thời tiết thành phố Điện Biên Phủ (từ ngày 01 - 10/11/2019)

 Dự báo thời tiết thành phố Điện Biên Phủ (từ ngày 01 - 10/11/2019)

Thời kỳ đầu và thời kỳ giữa (01 - 07/11): Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời rét, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

Thời kỳ cuối (08 - 10/11): Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường.  Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời rét, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ không khí trung bình                 : 21,5 - 22,50C.

Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình   : 26,5 - 27,50C.

Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình  : 16,5 - 17,50C.

Nhiệt độ không khí cao nhất                     : 29,0 - 31,00C.

Nhiệt độ không khí thấp nhất                    : 13,0 - 15,00C.