Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Dự báo thời tiết toàn tỉnh Điện Biên đêm 03 ngày 04 tháng 12 năm 2018

Dự báo thời tiết toàn tỉnh Điện Biên: đêm 03 ngày 04 tháng 12 năm 2018

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng có sương mù vài nơi trời lạnh. Ngày nắng. Gió nhẹ.

 Nhiệt độ: 14 - 30°C, vùng núi cao: 15 - 24°C. Độ ẩm: 65 - 100%.

Dự báo thời tiết toàn tỉnh Điện Biên: đêm 04 ngày 05 tháng 12 năm 2018

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng có sương mù vài nơi trời lạnh. Ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ: 14 - 29°C, vùng núi cao: 15 - 24°C.

 

Điểm Dự báo

Thời gian

Thứ ba, ngày 04/12

Thứ tư,                    ngày 05/12

Thứ năm,                    ngày 06/12

Thứ sáu,                    ngày 07/12

Thứ bảy,                    ngày 08/12

Chủ nhật,                    ngày 09/12

Thứ hai,                    ngày 10/12

Thứ ba,                    ngày 11/12

Thứ tư,                    ngày 12/12

Thứ năm,                    ngày 13/12

Đêm 03/12

Ngày 04/12

1

TP  Điện
Biên Phủ

Thời tiết

  Mây thay đổi,  không mưa. Trời lạnh.

 Mây thay đổi, không mưa,

có sương mù,

trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

đêm và sáng

có sương mù, trời lạnh.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

đêm và sáng

 trời lạnh.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng

trời lạnh.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, có mưa,

đêm và sáng

 trời rét. Ngày

hửng nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

đêm và sáng

 trời lạnh. Ngày

hửng nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

đêm và sáng

 trời lạnh.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

đêm và sáng

 trời lạnh.

Ngày nắng.

Nhiều mây,

có mưa,

 trời lạnh.

Ngày hửng nắng.

Nhiều mây,

có mưa,

 trời lạnh.

Ngày hửng nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

30

29

29

28

28

28

28

28

28

27

Thấp nhất

16

 

16

16

15

16

17

16

15

15

14

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

65 - 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Mường
Lay

Thời tiết

  Mây thay đổi,  không mưa. Trời lạnh.

 Mây thay đổi, không mưa, trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

đêm và sáng

 trời lạnh.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

đêm và sáng

 trời lạnh.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Ngày

hửng nắng.

Mây thay đổi, có mưa,

đêm và sáng

 trời rét. Ngày

hửng nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

đêm và sáng

 trời lạnh.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, có mưa,

đêm và sáng

 trời lạnh.

Ngày nắng.

Nhiều mây,

có mưa, đêm và sáng trời lạnh. Ngày hửng nắng.

Nhiều mây,

có mưa, đêm và sáng trời lạnh. Ngày hửng nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Ngày

hửng nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

29

29

28

28

28

28

28

28

28

27

Thấp nhất

17

 

17

17

16

17

17

17

16

16

16

Gió

Hướng

 

Nhẹ

 

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

75 - 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tuần Giáo

Thời tiết

  Mây thay đổi,  không mưa. Trời lạnh.

 Mây thay đổi, không mưa,

có sương mù,

trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

đêm và sáng

có sương mù, trời lạnh.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

đêm và sáng

 trời lạnh.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng

trời lạnh.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, có mưa,

đêm và sáng

 trời lạnh. Ngày

hửng nắng.

Mây thay đổi,  có mưa,

đêm và sáng

 trời lạnh. Ngày

hửng nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

đêm và sáng

 trời lạnh.

Ngày nắng.

Nhiều mây,

có mưa,

 trời rét.

Ngày hửng nắng.

Nhiều mây,

có mưa,

 trời rét.

Ngày hửng nắng.

Nhiều mây,

có mưa,

 trời rét.

Ngày hửng nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

30

29

29

28

28

28

28

28

28

27

Thấp nhất

14

 

14

15

15

16

16

15

14

14

13

Gió

Hướng

 

Nhẹ

 

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

65 - 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Pha Đin

Thời tiết

  Mây thay đổi,  không mưa. Trời rét.

 Mây thay đổi, không mưa, có sương mù, trời hửng nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

đêm và sáng

 trời lạnh.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

đêm và sáng

 trời lạnh.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng

trời lạnh.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, có mưa,

đêm và sáng

 trời rét. Ngày

hửng nắng.

Mây thay đổi,  có mưa,

đêm và sáng

 trời rét. Ngày

hửng nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

đêm và sáng

 trời rét.

Ngày nắng.

Nhiều mây,

có mưa,

 trời rét đậm.

Ngày hửng nắng.

Nhiều mây,

có mưa,

 trời rét đậm.

Ngày hửng nắng.

Nhiều mây,

có mưa,

 trời rét hại.

Ngày hửng nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

22

22

23

23

23

23

22

20

18

17

Thấp nhất

15

 

15

15

15

15

14

13

11

9

8

Gió

Hướng

 

Nhẹ

 

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

65 - 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Tủa Chùa

Thời tiết

  Mây thay đổi,  không mưa. Trời rét.

 Mây thay đổi, không mưa, có sương mù, trời hửng nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

đêm và sáng

 trời lạnh.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

đêm và sáng

 trời lạnh.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng

trời lạnh.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, có mưa,

đêm và sáng

 trời rét. Ngày

hửng nắng.

Nhiều mây,

không mưa,

đêm và sáng

 trời rét. Ngày

hửng nắng.

Nhiều mây,

 không mưa,

đêm và sáng

 trời rét.

Ngày nắng.

Nhiều mây,

không mưa,

 trời rét.

Ngày hửng nắng.

Nhiều mây,

có mưa,

 trời rét đậm.

Ngày hửng nắng.

Nhiều mây,

có mưa,

 trời rét hại.

Ngày hửng nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

22

22

23

23

23

22

21

19

18

17

Thấp nhất

15

 

15

15

15

15

14

13

11

9

8

Gió

Hướng

 

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

65 - 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Mường
Ảng

Thời tiết

  Mây thay đổi,  không mưa. Trời lạnh.

 Mây thay đổi, không mưa, trời hửng nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

đêm và sáng

 trời lạnh.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

đêm và sáng

 trời lạnh.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng

trời lạnh.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, có mưa,

đêm và sáng

 trời rét. Ngày

hửng nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

đêm và sáng

 trời lạnh. Ngày

hửng nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

đêm và sáng

 trời lạnh.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

đêm và sáng

 trời rét.

Ngày nắng.

Nhiều mây,

có mưa,

 trời rét.

Ngày hửng nắng.

Nhiều mây,

có mưa,

 trời rét.

Ngày hửng nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

30

29

29

28

28

28

28

28

28

27

Thấp nhất

15

 

15

15

15

16

16

15

14

14

13

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

65 - 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Điện Biên
Đông

Thời tiết

  Mây thay đổi,  không mưa. Trời rét.

 Mây thay đổi, không mưa, có sương mù,

trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời lạnh.

Ngày  nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời lạnh.

Ngày  nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời lạnh.

Ngày  nắng.

Mây thay đổi, có mưa, đêm và sáng trời lạnh. Ngày  nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời rét. Ngày hửng nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời rét. Ngày hửng nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời rét. Ngày hửng nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời rét. Ngày hửng nắng.

Mây thay đổi, không mưa, trời rét đậm. Ngày hửng nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

24

24

24

24

24

23

21

19

18

18

Thấp nhất

15

 

15

15

15

15

13

12

12

11

10

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

70 - 96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Mường
Chà

Thời tiết

  Mây thay đổi,  không mưa. Trời lạnh.

 Mây thay đổi, không mưa, trời hửng nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

đêm và sáng

 trời lạnh.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

đêm và sáng

 trời lạnh.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng

trời lạnh.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, có mưa,

đêm và sáng

 trời lạnh.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

đêm và sáng

 trời lạnh.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, có mưa,

đêm và sáng

 trời lạnh.

Ngày nắng.

Nhiều mây,

có mưa, đêm và sáng

trời lạnh.

Ngày  hửng nắng.

Nhiều mây,

có mưa, đêm và sáng trời lạnh. Ngày hửng nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Ngày

hửng nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

29

29

28

28

28

28

27

26

26

27

Thấp nhất

17

 

17

17

16

17

17

17

16

16

16

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

65 - 97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Nậm Pồ

Thời tiết

  Mây thay đổi,  không mưa. Trời lạnh.

 Mây thay đổi, không mưa, trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

đêm và sáng

 trời lạnh.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

đêm và sáng

 trời lạnh.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Ngày

hửng nắng.

Mây thay đổi, có mưa,

đêm và sáng

 trời rét. Ngày

hửng nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

đêm và sáng

 trời lạnh.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, có mưa,

đêm và sáng

 trời lạnh.

Ngày nắng.

Nhiều mây,

có mưa, đêm và sáng trời lạnh. Ngày hửng nắng.

Nhiều mây,

có mưa, đêm và sáng trời lạnh. Ngày hửng nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Ngày

hửng nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

29

29

28

28

28

28

28

28

28

27

Thấp nhất

17

 

17

17

16

17

17

17

16

16

16

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

65 - 97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Mường
Nhé

Thời tiết

  Mây thay đổi,  không mưa. Trời lạnh.

 Mây thay đổi, không mưa, trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

đêm và sáng

 trời lạnh.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

đêm và sáng

 trời lạnh.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng

 trời lạnh.

Ngày nắng

 nắng.

Mây thay đổi, có mưa, đêm

và sáng trời lạnh. Ngày

 nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

đêm và sáng

 trời lạnh.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, có mưa,

đêm và sáng

 trời lạnh.

Ngày nắng.

Nhiều mây,

có mưa, đêm và sáng trời lạnh. Ngày hửng nắng.

Nhiều mây,

có mưa, đêm và sáng trời lạnh. Ngày hửng nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Ngày

hửng nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

29

29

28

28

28

28

28

28

28

27

Thấp nhất

17

 

17

17

16

17

17

17

16

16

16

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

65 - 97