Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Dự báo thời tiết toàn tỉnh Điện Biên đêm 05 ngày 06 tháng 10 năm 2018

Dự báo thời tiết toàn tỉnh Điện Biên: đêm 05 ngày 06 tháng 10 năm 2018

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng sớm có sương mù vài nơi, trời lạnh, vùng núi cao trời rét. Ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ: 17 - 33°C, vùng núi cao: 14 - 26°C. Độ ẩm: 50 - 98%.

Dự báo thời tiết toàn tỉnh Điện Biên: đêm 06 ngày 07 tháng 10 năm 2018

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi cao trời rét. Ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ: 17 - 33°C, vùng núi cao: 15 - 26°C.

 

Điểm Dự báo

Thời gian

Thứ bảy, ngày 06/10

Chủ nhật,                    ngày 07/10

Thứ hai,                    ngày 08/10

Thứ ba,                    ngày 09/10

Thứ tư,                    ngày 10/10

Thứ năm,                    ngày 11/10

Thứ sáu,                    ngày 12/10

Thứ bảy,                    ngày 13/10

Chủ nhật,                    ngày 14/10

Thứ hai,                    ngày 15/10

Đêm 05/10

Ngày 06/10

1

TP  Điện
Biên Phủ

Thời tiết

Mây thay đổi,

không mưa, trời lạnh.

Mây thay đổi, không mưa.

Trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

   Mây thay đổi, có mưa nhỏ. Ngày nắng.

 Mây thay đổi, có mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

32

32

32

32

31

30

30

30

30

31

Thấp nhất

18

 

19

20

20

19

18

18

18

18

19

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

50 - 97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Mường
Lay

Thời tiết

Mây thay đổi,

không mưa, trời lạnh.

Mây thay đổi, không mưa.

Trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

   Mây thay đổi, có mưa nhỏ. Ngày nắng.

 Mây thay đổi, có mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, có mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, có mưa.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

33

33

33

33

32

32

31

31

31

32

Thấp nhất

20

 

21

21

21

20

20

20

20

20

21

Gió

Hướng

 

Nhẹ

 

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

55 - 97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tuần Giáo

Thời tiết

Mây thay đổi,

không mưa, trời lạnh.

Mây thay đổi, không mưa.

Trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

   Mây thay đổi, có mưa nhỏ. Ngày nắng.

 Mây thay đổi, có mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, có mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

31

31

32

32

31

31

30

29

29

30

Thấp nhất

17

 

18

19

19

19

19

18

17

17

18

Gió

Hướng

 

Nhẹ

 

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

55 - 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Pha Đin

Thời tiết

Mây thay đổi,

không mưa, trời rét.

Mây thay đổi, không mưa.

Trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

   Mây thay đổi, có mưa nhỏ. Ngày nắng.

 Mây thay đổi, có mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, có mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, có mưa.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

25

25

25

25

24

24

23

23

24

24

Thấp nhất

14

 

15

16

17

16

15

14

14

15

15

Gió

Hướng

 

Nhẹ

 

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

65 - 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Tủa Chùa

Thời tiết

Mây thay đổi,

không mưa, trời rét.

Mây thay đổi, không mưa.

Trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

   Mây thay đổi, có mưa nhỏ. Ngày nắng.

 Mây thay đổi, có mưa.

 Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, có mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

26

26

26

26

25

25

25

24

24

25

Thấp nhất

15

 

16

16

17

16

15

15

15

15

16

Gió

Hướng

 

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

60 - 97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Mường
Ảng

Thời tiết

Mây thay đổi,

không mưa, trời lạnh.

Mây thay đổi, không mưa.

Trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

   Mây thay đổi, có mưa nhỏ. Ngày nắng.

 Mây thay đổi, có mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

31

31

32

32

31

30

30

30

31

31

Thấp nhất

17

 

17

18

19

18

17

17

17

18

18

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

60 - 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Điện Biên
Đông

Thời tiết

Mây thay đổi,

không mưa, trời rét.

Mây thay đổi, không mưa.

Trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

   Mây thay đổi, có mưa nhỏ. Ngày nắng.

 Mây thay đổi, có mưa.

Ngày nắng.

 Mây thay đổi, có mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

26

26

26

27

26

25

24

24

25

25

Thấp nhất

15

 

16

17

18

17

17

16

15

15

16

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

55 - 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Mường
Chà

Thời tiết

Mây thay đổi,

không mưa, trời lạnh.

Mây thay đổi, không mưa.

Trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

   Mây thay đổi, có mưa nhỏ. Ngày nắng.

 Mây thay đổi, có mưa.

Ngày nắng.

 Mây thay đổi, có mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

33

33

33

33

31

30

30

30

31

31

Thấp nhất

20

 

20

21

21

21

20

20

19

19

20

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

50 - 97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Nậm Pồ

Thời tiết

Mây thay đổi,

không mưa, trời lạnh.

Mây thay đổi, không mưa.

Trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

   Mây thay đổi, có mưa nhỏ. Ngày nắng.

 Mây thay đổi, có mưa.

Ngày nắng.

 Mây thay đổi, có mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, có mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

32

33

33

32

32

31

30

30

31

31

Thấp nhất

21

 

21

21

22

21

21

20

20

20

21

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

60 - 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Mường
Nhé

Thời tiết

Mây thay đổi,

không mưa, trời lạnh.

Mây thay đổi, không mưa.

Trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

   Mây thay đổi, có mưa nhỏ. Ngày nắng.

 Mây thay đổi, có mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, có mưa.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

32

33

33

33

31

30

30

30

31

31

Thấp nhất

20

 

20

21

21

21

20

19

19

19

20

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

55 - 98