Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Dự báo thời tiết toàn tỉnh Điện Biên đêm 07 ngày 08 tháng 1 năm 2019

Dự báo thời tiết toàn tỉnh Điện Biên: đêm 07 ngày 08 tháng 01 năm 2019

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét, vùng núi cao rét đậm rét hại. Gió nhẹ.

Nhiệt độ: 13 - 23°C, vùng núi cao: 12 - 17°C. Độ ẩm: 80 - 100%.                                                                                                                            

Dự báo thời tiết toàn tỉnh Điện Biên: đêm 08 ngày 09 tháng 01 năm 2019

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông; trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét, vùng núi cao rét đậm rét hại. Gió nhẹ.

Nhiệt độ: 12 - 23°C, vùng núi cao: 10 - 16°C.                                                                                                                                         

 

Điểm Dự báo

Thời gian

Thứ ba, ngày 08/01

Thứ tư,              ngày 09/01

Thứ năm,              ngày 10/01

Thứ sáu,              ngày 11/01

Thứ bảy,              ngày 12/01

Chủ nhật,              ngày 13/01

Thứ hai,              ngày 14/01

Thứ ba,              ngày 15/01

Thứ tư,              ngày 16/01

Thứ năm,              ngày 17/01

Đêm 07/01

Ngày 08/01

1

TP  Điện
Biên Phủ

Thời tiết

Nhiều mây,

 có mưa rào. Trời rét.

Nhiều mây,

có mưa rào.

Nhiều mây,

 có mưa rào và dông,

trời rét.

Nhiều mây,

 không mưa,

trời rét.

Trưa chiều

trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiều mây,

 có mưa rào.

Trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa.

Trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa.

Trời rét.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

23

23

24

25

26

26

27

25

25

25

Thấp nhất

15

 

14

15

15

15

16

16

15

15

15

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

80 - 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Mường
Lay

Thời tiết

 Nhiều mây,

 có mưa rào và dông, trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa rào và dông.

Nhiều mây,

 có mưa rào và dông,

trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét.

Nhiều mây,

 không mưa,

trời rét.

Trưa chiều

trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiều mây,

 có mưa rào.

Trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa rào.

Trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa.

Trời rét.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

23

22

23

24

25

26

26

25

24

24

Thấp nhất

15

 

14

15

16

16

17

17

16

16

16

Gió

Hướng

 

Nhẹ

 

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

80 - 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tuần Giáo

Thời tiết

 Nhiều mây,

 có mưa vừa. Trời rét đậm.

Nhiều mây,

 có mưa rào.

Nhiều mây,

 có mưa,

trời rét.

Nhiều mây,

 không mưa,

trời rét.

Trưa chiều

trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiều mây,

 có mưa rào.

Trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa.

Trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa.

Trời rét.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

23

22

23

25

25

26

26

25

24

24

Thấp nhất

13

 

12

13

15

15

16

16

14

14

14

Gió

Hướng

 

Nhẹ

 

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

80 - 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Pha Đin

Thời tiết

 Nhiều mây,

 có mưa vừa. Trời rét đậm.

Nhiều mây,

 có mưa rào. Trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét đậm. 

Nhiều mây,

 có mưa nhỏ,

trời rét đậm.

Nhiều mây, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Nhiều mây,

 có mưa rào.

Trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa.

Trời rét đậm.

Nhiều mây,

 có mưa.

Trời rét.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

16

16

18

19

20

21

21

20

18

19

Thấp nhất

12

 

10

11

12

12

12

13

12

11

12

Gió

Hướng

 

Nhẹ

 

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

85 - 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Tủa Chùa

Thời tiết

 Nhiều mây,

 có mưa vừa.

Trời rét đậm.

Nhiều mây,

 có mưa vừa.

Trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét đậm. 

Nhiều mây,

 có mưa nhỏ,

trời rét đậm.

Nhiều mây, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Nhiều mây,

 có mưa rào.

Trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa.

Trời rét đậm.

Nhiều mây,

 không mưa.

Trời rét.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

16

16

18

19

20

21

21

20

19

19

Thấp nhất

12

 

10

11

12

12

12

13

12

11

12

Gió

Hướng

 

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

85 - 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Mường
Ảng

Thời tiết

 Nhiều mây,

 có mưa.

Trời rét đậm.

Nhiều mây,

 có mưa rào.

Nhiều mây,

 có mưa,

trời rét.

Nhiều mây,

 không mưa,

trời rét.

Trưa chiều

trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiều mây,

 có mưa rào.

Trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa.

Trời rét.

Nhiều mây,

 không mưa.

Trời rét.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

23

22

23

25

25

26

26

25

24

24

Thấp nhất

13

 

12

13

15

15

16

16

14

14

14

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

80 - 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Điện Biên
Đông

Thời tiết

 Nhiều mây,

 có mưa.

Trời rét đậm.

Nhiều mây,

 có mưa.

Nhiều mây,

 có mưa,

trời rét đậm. 

Nhiều mây, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét đậm.  Ngày nắng.

Nhiều mây,

 có mưa,

trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa,

trời rét. 

Nhiều mây,

không mưa,

trời rét. 

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

17

16

18

19

20

21

21

20

20

21

Thấp nhất

13

 

11

12

12

12

12

13

12

12

13

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

80 - 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Mường
Chà

Thời tiết

 Nhiều mây,

 có mưa vừa,

trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa vừa.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét.

Nhiều mây,

 không mưa,

trời rét.

Trưa chiều

trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiều mây,

 có mưa rào.

Trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa rào.

Trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa.

Trời rét.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

23

22

23

24

25

26

26

25

24

24

Thấp nhất

15

 

14

15

16

16

17

17

16

16

16

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

80 - 97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Nậm Pồ

Thời tiết

 Nhiều mây,

 có mưa to và dông, trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa vừa.

Nhiều mây,

 có mưa vừa,

trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét.

Nhiều mây,

 không mưa,

trời rét.

Trưa chiều

trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiều mây,

 có mưa rào.

Trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa rào.

Trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa.

Trời rét.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

22

22

23

24

25

26

26

25

24

24

Thấp nhất

15

 

14

15

16

16

17

17

16

16

16

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

80 - 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Mường
Nhé

Thời tiết

 Nhiều mây,

 có mưa to và dông, trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa vừa và dông.

Nhiều mây,

 có mưa vừa,

trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa rào,

trời rét.

Nhiều mây,

 không mưa,

trời rét.

Trưa chiều

trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa,

trời rét.

Ngày nắng.

Nhiều mây,

 có mưa rào.

Trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa rào.

Trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa.

Trời rét.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

22

22

23

24

25

26

26

25

24

24

Thấp nhất

15

 

14

15

16

16

17

17

16

16

16

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

80 - 98