Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Dự báo thời tiết toàn tỉnh Điện Biên đêm 08 ngày 09 tháng 10 năm 2018

Dự báo thời tiết toàn tỉnh Điện Biên: đêm 08 ngày 09 tháng 10 năm 2018

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng xảy ra gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi cao trời rét.

Nhiệt độ: 17 - 31°C, vùng núi cao: 15 - 25°C. Độ ẩm: 60 - 98%.

Dự báo thời tiết toàn tỉnh Điện Biên: đêm 09 ngày 10 tháng 10 năm 2018

Ảnh hưởng của không khí lạnh. Thời tiết nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng xảy ra gió giật mạnh. Trời chuyển lạnh, vùng núi cao chuyển rét.

Nhiệt độ: 16 - 29°C, vùng núi cao: 13 - 24°C.

 

Điểm Dự báo

Thời gian

Thứ ba, ngày 09/10

Thứ tư,                    ngày 10/10

Thứ năm,                    ngày 11/10

Thứ sáu,                    ngày 12/10

Thứ bảy,                    ngày 13/10

Chủ nhật,                    ngày 14/10

Thứ hai,                    ngày 15/10

Thứ ba,                    ngày 16/10

Thứ tư,                    ngày 17/10

Thứ năm,                    ngày 18/10

Đêm 08/10

Ngày 09/10

1

TP  Điện
Biên Phủ

Thời tiết

Mây thay đổi,

có mưa nhỏ, trời lạnh.

Nhiều mây,

 có mưa.

Nhiều mây, có mưa rào và dông, trời chuyển lạnh.

   Nhiều mây, có mưa nhỏ, trời lạnh.

 Nhiều mây, không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Trưa chiều giảm mây trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Trưa chiều trời nắng.

 Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Trưa chiều trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Trưa chiều trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

30

28

26

27

28

29

30

30

31

31

Thấp nhất

18

 

17

16

16

17

18

18

18

18

19

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

60 - 97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Mường
Lay

Thời tiết

Mây thay đổi,

có mưa rào và dông, trời lạnh.

Mây thay đổi, có mưa rào và dông.

Nhiều mây, có mưa rào và dông, trời chuyển lạnh.

   Nhiều mây, có mưa nhỏ, trời lạnh.

Nhiều mây, không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Trưa chiều giảm mây trời nắng

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Trưa chiều trời nắng.

 Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Trưa chiều trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Trưa chiều trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

31

29

27

28

29

30

30

31

32

32

Thấp nhất

20

 

19

18

19

20

20

20

20

21

21

Gió

Hướng

 

Nhẹ

 

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

60 - 97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tuần Giáo

Thời tiết

Mây thay đổi,

có mưa nhỏ, trời lạnh.

Nhiều mây,

 có mưa.

Nhiều mây, có mưa rào và dông, trời chuyển lạnh.

   Nhiều mây, có mưa nhỏ, trời lạnh.

Nhiều mây, không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Trưa chiều giảm mây trời nắng

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Trưa chiều trời nắng.

 Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Trưa chiều trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Trưa chiều trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

30

28

26

27

28

29

30

30

31

31

Thấp nhất

17

 

16

15

17

17

18

18

18

19

19

Gió

Hướng

 

Nhẹ

 

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

60 - 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Pha Đin

Thời tiết

Mây thay đổi,

có mưa nhỏ, trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa.

Nhiều mây, có mưa rào và dông, trời chuyển rét.

   Nhiều mây, có mưa nhỏ, trời rét.

Nhiều mây, không mưa, trời rét. Trưa chiều giảm mây trời nắng

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời rét. Trưa chiều trời nắng.

 Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời rét. Trưa chiều trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời rét. Trưa chiều trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

23

22

22

22

23

23

23

23

24

24

Thấp nhất

15

 

13

13

14

14

15

14

14

15

15

Gió

Hướng

 

Nhẹ

 

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

75 - 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Tủa Chùa

Thời tiết

Mây thay đổi,

có mưa nhỏ, trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa.

Nhiều mây, có mưa rào và dông, trời chuyển rét.

   Nhiều mây, có mưa nhỏ, trời rét.

Nhiều mây, không mưa, trời rét. Trưa chiều giảm mây trời nắng

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời rét. Trưa chiều trời nắng.

 Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời rét. Trưa chiều trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời rét. Trưa chiều trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

25

24

24

25

25

25

25

26

26

26

Thấp nhất

16

 

14

14

15

15

15

15

16

16

17

Gió

Hướng

 

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

70 - 97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Mường
Ảng

Thời tiết

Mây thay đổi,

có mưa nhỏ, trời lạnh.

Nhiều mây,

 có mưa.

Nhiều mây, có mưa rào và dông, trời chuyển lạnh.

   Nhiều mây, có mưa nhỏ, trời lạnh.

 Nhiều mây, không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Trưa chiều giảm mây trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Trưa chiều trời nắng.

 Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Trưa chiều trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Trưa chiều trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

30

28

26

27

28

30

30

30

31

31

Thấp nhất

17

 

17

16

16

17

18

18

18

18

19

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

60 - 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Điện Biên
Đông

Thời tiết

Mây thay đổi,

có mưa nhỏ, trời rét.

Nhiều mây,

 có mưa.

Nhiều mây, có mưa rào và dông, trời chuyển rét.

   Nhiều mây, có mưa nhỏ, trời rét.

Nhiều mây, không mưa, trời rét. Trưa chiều giảm mây trời nắng

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời rét. Trưa chiều trời nắng.

 Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời rét. Trưa chiều trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời rét. Trưa chiều trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

25

24

24

25

25

25

25

26

26

26

Thấp nhất

16

 

14

14

15

15

15

15

16

16

17

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

65 - 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Mường
Chà

Thời tiết

Mây thay đổi,

có mưa rào và dông, trời lạnh.

Nhiều mây, có mưa rào và dông.

Nhiều mây, có mưa rào và dông, trời chuyển lạnh.

   Nhiều mây, có mưa nhỏ, trời lạnh.

Nhiều mây, không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Trưa chiều giảm mây trời nắng

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Trưa chiều trời nắng.

 Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Trưa chiều trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Trưa chiều trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

31

29

28

29

29

30

30

30

31

31

Thấp nhất

20

 

19

18

19

19

19

20

20

20

21

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

60 - 97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Nậm Pồ

Thời tiết

Mây thay đổi,

có mưa rào và dông, trời lạnh.

Nhiều mây, có mưa rào và dông.

Nhiều mây, có mưa rào và dông, trời chuyển lạnh.

   Nhiều mây, có mưa nhỏ, trời lạnh.

Nhiều mây, không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Trưa chiều giảm mây trời nắng

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Trưa chiều trời nắng.

 Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Trưa chiều trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Trưa chiều trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

31

29

28

29

29

30

30

30

31

31

Thấp nhất

20

 

19

18

18

19

19

20

20

20

21

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

60 - 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Mường
Nhé

Thời tiết

Mây thay đổi,

có mưa rào và dông, trời lạnh.

Nhiều mây, có mưa rào và dông.

Nhiều mây, có mưa rào và dông, trời chuyển lạnh.

   Nhiều mây, có mưa nhỏ, trời lạnh.

Nhiều mây, không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Trưa chiều giảm mây trời nắng

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Trưa chiều trời nắng.

 Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Trưa chiều trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Trưa chiều trời nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

31

29

28

29

29

30

30

31

31

32

Thấp nhất

20

 

18

18

18

19

19

20

20

21

21

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

65 - 98