Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Dự báo thời tiết toàn tỉnh Điện Biên: đêm 09 ngày 10 tháng 5 năm 2019

Dự báo thời tiết toàn tỉnh Điện Biên: đêm 09 ngày 10 tháng 5 năm 2019

Mây thay đổi, đêm có mưa, mưa rào nhẹ và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng xảy ra gió giật mạnh. Ngày nắng, nhiều nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ: 23 - 37°C, vùng núi cao: 20 - 30°C. Độ ẩm: 40 - 97%.                                                                                                                            

Dự báo thời tiết toàn tỉnh Điện Biên: đêm 10 ngày 11 tháng 5 năm 2019

Mây thay đổi, có mưa rào nhẹ và dông vài nơi. Ngày nắng, nhiều nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ: 23 - 37°C, vùng núi cao: 20 - 30°C.                                                                                                                                         

 

Điểm Dự báo

Thời gian

Thứ sáu, ngày 10/5

Thứ bảy,                       ngày 11/5

Chủ nhật,                       ngày 12/5

Thứ hai,                       ngày 13/5

Thứ ba,                       ngày 14/5

Thứ tư,                       ngày 15/5

Thứ năm,                       ngày 16/5

Thứ sáu,                       ngày 17/5

Thứ bảy,                       ngày 18/5

Chủ nhật,                       ngày 19/5

Đêm 09/5

Ngày 10/5

1

TP  Điện
Biên Phủ

Thời tiết

Mây thay đổi,

không mưa.

Mây thay đổi,

không mưa.

Trời nắng

nóng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng

nóng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

có mưa rào

 và dông.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

có mưa rào

 và dông.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

36

36

35

34

33

34

35

35

35

35

Thấp nhất

23

 

23

22

21

21

22

22

22

22

22

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

40 - 97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Mường
Lay

Thời tiết

Mây thay đổi,

không mưa.

Mây thay đổi,

không mưa.

Trời nắng

nóng.

Mây thay đổi,

có mưa rào

 và dông.

Ngày nắng

nóng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

có mưa rào

 và dông.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

có mưa rào

 và dông.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

có mưa rào

 và dông.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

37

36

35

34

34

34

35

35

35

35

Thấp nhất

25

 

25

24

23

23

23

23

23

24

24

Gió

Hướng

 

Nhẹ

 

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

40 - 92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tuần Giáo

Thời tiết

Mây thay đổi,

không mưa.

Mây thay đổi,

không mưa.

Trời nắng

nóng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng

nóng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

có mưa rào

 và dông.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

có mưa rào

 và dông.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

có mưa rào

 và dông.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

36

36

34

33

33

34

34

34

34

34

Thấp nhất

23

 

23

23

22

22

22

22

22

23

23

Gió

Hướng

 

Nhẹ

 

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

40 - 97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Pha Đin

Thời tiết

Mây thay đổi,

không mưa.

Mây thay đổi,

không mưa.

Trời nắng.

Mây thay đổi,

có mưa rào

 và dông.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

có mưa rào

 và dông.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

có mưa rào

 và dông.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

có mưa rào

 và dông.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

30

29

29

28

28

28

28

28

28

28

Thấp nhất

20

 

20

20

19

19

20

20

20

20

20

Gió

Hướng

 

Nhẹ

 

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

50 - 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Tủa Chùa

Thời tiết

Mây thay đổi,

có mưa rào

nhẹ và dông.

Mây thay đổi,

không mưa.

Trời nắng.

Mây thay đổi,

có mưa rào

 và dông.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

có mưa rào

 và dông.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

có mưa rào

 và dông.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

có mưa rào

 và dông.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

30

29

29

28

28

28

28

28

28

28

Thấp nhất

20

 

20

20

19

19

20

20

20

20

20

Gió

Hướng

 

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

50 - 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Mường
Ảng

Thời tiết

Mây thay đổi,

không mưa.

Mây thay đổi,

không mưa.

Trời nắng

nóng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

có mưa rào

 và dông.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

có mưa rào

 và dông.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

có mưa rào

 và dông.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

36

35

34

33

33

34

34

34

34

34

Thấp nhất

23

 

23

23

22

22

22

22

22

23

23

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

40 - 97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Điện Biên
Đông

Thời tiết

Mây thay đổi,

không mưa.

Mây thay đổi,

không mưa.

Trời nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

có mưa rào

 và dông.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

có mưa rào

 và dông.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

có mưa rào

 và dông.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

35

35

34

33

33

33

33

33

33

33

Thấp nhất

23

 

23

23

22

22

22

22

22

23

23

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

40 - 97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Mường
Chà

Thời tiết

Mây thay đổi,

không mưa.

Mây thay đổi,

không mưa.

Trời nắng

nóng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng

nóng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

có mưa rào

 và dông.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

có mưa rào

 và dông.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

có mưa rào

 và dông.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

36

36

35

34

33

34

35

35

35

35

Thấp nhất

25

 

25

24

23

23

23

23

23

24

24

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

40 - 92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Nậm Pồ

Thời tiết

Mây thay đổi,

không mưa.

Mây thay đổi,

không mưa.

Trời nắng

nóng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng

nóng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

có mưa rào

 và dông.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

có mưa rào

 và dông.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

có mưa rào

 và dông.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

36

36

35

33

33

34

35

35

35

35

Thấp nhất

25

 

25

24

23

23

23

23

23

24

24

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

40 - 92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Mường
Nhé

Thời tiết

Mây thay đổi,

không mưa.

Mây thay đổi,

không mưa.

Trời nắng

nóng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng

nóng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

có mưa rào

 và dông.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Mây thay đổi,

không mưa.

Ngày nắng.

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

37

37

35

35

34

34

35

35

35

35

Thấp nhất

25

 

25

24

23

23

23

23

23

24

24

Gió

Hướng

 

Nhẹ

Nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

Gió nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

40 - 92