Skip Ribbon Commands
Skip to main content
5/31/2019 12:00:00 AM
Hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2019

Ngày 22/5 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Quốc tế đa dạng sinh học với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học. Chủ đề Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2019 là “Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta” nhằm thúc đẩy việc tìm hiểu các kiến thức và tăng cường truyền thông về mối liên hệ giữa thực phẩm, dinh dưỡng và sức khỏe con người với đa dạng sinh học góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, bao gồm giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, phục hồi hệ sinh thái, làm trong lành nguồn nước và không có nạn đói.

Khu rừng nguyên sinh trong khu bảo vệ cảnh quan môi trường Pá Khoang - Mường Phăng

Để hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2019 và các khuyến nghị của Công ước Đa dạng sinh học, đồng thời tăng cường hiệu quả truyền thông, tạo tính lan tỏa nhanh trên diện rộng, góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng và bảo tồn đa dạng sinh học, ngày 20/5/2019, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số 1421/KH-UBND tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ điều kiện thực tế tổ chức lồng ghép công tác truyền thông trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, doanh nhân về giá trị, vai trò của đa dạng sinh học đối với việc đảm bảo lương thực thực phẩm, cung cấp dinh dưỡng và đảm bảo sức khỏe của con người, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; tuyên truyền thực hiện quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, chú trọng nội dung về bảo tồn và phát triển các giống vật nuôi, cây trồng bản địa, cây, con dược liệu và các tri thức truyền thống liên quan; khai thác bền vững tài nguyên sinh học.

Bên cạnh đó, các Sở, ngành và địa phương tổ chức phát động các phong trào bảo tồn đa dạng sinh học như: Sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên thiên; thực hiện tiêu dùng xanh, thân thiện với môi trường về chế độ ăn uống lành mạnh; không buôn bán, sử dụng các loài động, thực vật nguy cấp, quý hiếm, ưu tiên bảo vệ; thực hiện các mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học gắn với các hoạt động xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; thực hiện các hoạt động nuôi, trồng, khai thác bền vững các loài sinh vật, các giống cây trồng, vật nuôi, đặc biệt trong các ngành nông, lâm, ngư nghiệp, dược liệu và chế biến.

 Căn cứ điều kiện cụ thể, các cơ quan, địa phương tiến hành hoạt động truyền thông thích hợp, mít-tinh kỉ niệm, tổ chức cuộc thi tìm hiểu, triển lãm, xây dựng phim, phóng sự với chủ đề của Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2019; treo áp phích, tranh cổ động, in tờ rơi và hoạt động tuyên truyền khác tại. Các cơ quan thông tin đại chúng chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với các Sở ngành, địa phương tăng thời lượng phát sóng, kịp thời đưa tin phản ánh các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019 của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Bài & ảnh: Lê Hà