Skip Ribbon Commands
Skip to main content
10/30/2018 12:00:00 AM
Hội thảo hướng dẫn về giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường

Thực hiện Thông tư số 34/2013/TT-BTNMT ngày 30/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường. Ngày 26/10/2018, Tổng cục Môi trường tổ chức Hội thảo “Hướng dẫn về giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường” cho các đơn vị trong Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh và một số Bộ ngành liên quan;  “Giới thiệu hệ thống trao đổi thông tin hai chiều giữa người dân, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và cơ quan quản lí nhà nước qua truyền thông đa phương tiện” tại phòng hội thảo khách sạn Lake Side, Giảng Võ, thành phố Hà Nội.

Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Xuân Thủy – Phó Giám đốc, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường chủ trì và khai mạc hội thảo; các đơn vị thuộc Tổng Cục Môi trường, lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường; đại diện các cán bộ kỹ thuật phụ trách thu nhận và lưu trữ dữ liệu môi trường của các Bộ, ngành và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố.

Hội thảo diễn ra với 02 nội dung chính: Hướng dẫn về Quy định và cách thức giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường cho các đơn vị trong Bộ Tài nguyên và Môi trường theo Thông tư số 34/2013/TT-BTNMT ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cũng như quy trình thu nhận, kiểm tra, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường được áp dụng theo Thông tư. Nắm bắt các kinh nghiệm, công nghệ mới trong công tác quản lý tư liệu cũng như cách thức thu nhận. Tham khảo được tính năng, ứng dụng phần mềm quản lý tư liệu môi trường trong quản lý tư liệu, trên cơ sở đó có thể áp dụng, xây dựng mới đối với đơn vị của mình để quản lý tư liệu môi trường được hiệu quả.

Cùng với việc giới thiệu về hệ thống, cơ chế trao đổi thông tin hai chiều giữa người dân, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước qua truyền thông đa phương tiện. Hội thảo đã Giới thiệu bản Demo về Cổng trao đổi thông tin hai chiều về môi trường giữa người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong việc tiếp nhận, xử lý, trả lời những phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và công tác truyền thông bảo vệ môi trường...

Ông Nguyễn Xuân Thủy – Phó Giám đốc, Trung tâm Thông tin và Tư liệu môi trường phát biểu khai mạc hội thảo

Tại Hội thảo đã có buổi tham luận chung trao đổi cách thức giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường các đơn vị tại đơn vị của mình, nêu ra những khó khăn vướng mắc của đơn vị trong quá trình thực hiện Thông tư số 34/2013/TT-BTNMT ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại đơn vị mình, đưa ra những kiến nghị, đề xuất góp ý của đơn vị đối với lãnh đạo Tổng cục Môi trường.Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy nhấn mạnh: để hoàn thành tốt mục tiêu phát triển bền vững, công tác quản lý nhà nước về môi trường, đặc biệt là lĩnh vực hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường cần được quan tâm đặc biệt. Cần xây dựng các cơ chế, quy định về thông tin, dữ liệu trong lĩnh vực môi trường để điều chỉnh hoạt động của hệ thống theo đúng định hướng, có sự phân công trách nhiệm rõ ràng, đảm bảo hoạt động thông suốt, phát huy sức mạnh tập thể. Việc hướng dẫn các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ thu nhận, cung cấp, trao đổi, giao nộp thông tin, dữ liệu về môi trường cùng với tăng cường năng lực cho các cơ quan truyền thông, các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường trong hệ thống là rất cần thiết. Nhiệm vụ: “Xây dựng hệ thống, cơ chế trao đổi thông tin hai chiều giữa người dân, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước qua truyền thông đa phương tiện” hoàn thành sẽ có thêm cơ sở để giúp các nhà quản lý biết và tránh được sự trùng lặp nội dung, tăng khả năng trao đổi nắm bắt thông tin, khai thác dữ liệu, có thể kế thừa và phát triển dữ liệu từ các dự án, nhiệm vụ đã thực hiện.

Toàn cảnh Hội thảo

Công tác quản lý thông tin dữ liệu về môi trường mang lại lợi ích về nhiều mặt và có ý nghĩa sử dụng lâu dài. Các sản phẩm thu được khi thực hiện nhiệm vụ phục vụ vừa trực tiếp vừa gián tiếp cho công tác bảo vệ môi trường. Việc triển khai thực hiện sẽ mang lại những kiến thức, kinh nghiệm, thông tin đa ngành về công tác giao nộp, lưu trữ, quản lý, cung cấp và khai thác sử dụng thông tin tư liệu về môi trường. Ngoài ra, còn khẳng định sự liên kết, phối hợp giữa các đơn vị về vai trò và tầm quan trọng của công tác quản lý thông tin dữ liệu môi trường trong Tổng cục Môi trường./.

Ngọc Hà

Trung tâm CNTT TN&MT