Skip Ribbon Commands
Skip to main content
9/26/2019 12:00:00 AM
Phối hợp hướng dẫn, phổ biến các quy định pháp luật đất đai liên quan đến việc quản lý di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Sáng ngày 23/9/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật đất đai liên quan đến việc quản lý di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh Điện Biên tại lớp Tập huấn do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức; Tới dự lớp Tập huấn có đại diện lãnh đạo Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố cùng trên 70 công chức, viên chức các phòng quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Đ/c Hoàng Hữu Côn - Phó Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày chuyên đề về xử lý xâm lấn đất di tích

Các báo cáo viên Sở Tài nguyên và Môi trường đã truyền đạt, giới thiệu những kiến thức tại 02 chuyên đề: Quy trình xử lý khi phát hiện các tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm vào đất di tích; Kỹ năng lập biên bản kiểm tra vi phạm xâm lấn đất di tích và Hướng dẫn hoạt động đo đạc-bản đồ, cách sử dụng các sản phẩm đo đạc-bản đồ, các kỹ năng đọc và phân tích bản đồ.

Tại lớp tập huấn, Đ/c Hoàng Hữu Côn - Phó Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã phổ biến, hướng dẫn các nội dung trọng tâm của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật đất đai năm 2013; Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai; Hướng dẫn việc ngăn chặn và kịp thời xử lý các trường hợp xâm lấn đất di tích theo các quy định pháp luật đất đai hiện hành.

Đ/c Phạm Tiến Thuỵ - Phó phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các học viên những nội dung cơ bản của Luật đo đạc-bản đồ 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đo đạc-bản đồ; cách sử dụng các sản phẩm đo đạc-bản đồ, các kỹ năng đọc và phân tích bản đồ.

     Đ/c Phạm Tiến Thuỵ - Phó trưởng phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám, Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày chuyên đề kỹ năng đọc và phân tích bản đồ

Lớp tập huấn kéo dài trong 03 ngày, kết thúc Lớp tập huấn đã trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản về pháp luật đất đai, quy trình xử lý khi phát hiện các tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm vào đất di tích, kỹ năng đọc và phân tích bản đồ.

Bài và ảnh: Nguyễn Kiều Tùng - Thanh tra Sở