Skip Ribbon Commands
Skip to main content
8/1/2017 12:00:00 AM
TẬP HUẤN CÔNG TÁC THANH TRA CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI NĂM 2017

Ngày 24/7 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn công tác thanh tra chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai, việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai năm 2017. Đồng chí Ngôn Ngọc Khuê - phó Giám đốc Sở tới dự và phát biểu khai mạc Tập huấn. 

Đ/c Ngôn Ngọc Khuê - phó Giám đốc Sở phát biểu khai mạc  Tập huấn

Phát biểu tại buổi tập huấn đồng chí Ngôn Ngọc Khuê - phó Giám đốc Sở nhấn mạnh mục đích của chương trình tập huấn lần này nhằm giúp cho đội ngũ công chức làm công tác thanh tra về tài nguyên và môi trường các kỹ năng trong thực hiện nhiệm vụ; Phối hợp tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra đối với các lĩnh vực của ngành đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực; chỉ ra được những tồn tại, hạn chế và những sai phạm trong quản lý sử dụng đất đai; đồng thời đề ra các biện pháp khắc phục những tồn tại, sai phạm tại địa phương và hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đất đai của cán bộ, công chức trong các cơ quan đơn vị; tạo điều kiện để cán bộ, công chức được trao đổi, học tập kinh nghiệm trong hoạt động công tác thanh tra, kiểm tra.

Các học viên, báo cáo viên cùng tham gia thảo luận

Nhằm nắm rõ những nội dung trọng tâm áp dụng vào thực tế khi triển khai thực hiện, tại buổi tập huấn các học viên đã tiến hành thảo luận và được báo cáo viên giải đáp về các chuyên đề: Quy trình, trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra đất đai; Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai, việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai đối với UBND cấp huyện, cấp xã; Thanh tra việc chấp hành, thực hiện các loại thủ tục hành chính về đất đai đối với UBND cấp huyện và cấp xã…

Để triển khai thực hiện cuộc thanh tra theo đúng quy định pháp luật, đoàn thanh tra được thành lập tiến hành tại 05 đơn vị cấp huyện và 10 đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo quyết định số 557/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 20/6/2017./.

Trần Mai

Trung tâm CNTT TN&MT