Skip Ribbon Commands
Skip to main content
TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 8)

 

 

  1. Diễn biến của Bão

Tối qua (25/12), bão PHANFONE đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 8 trong năm 2019.

Ngày tháng

Giờ

Vị trí tâm Bão

Sức gió mạnh nhất gần tâm Bão

Vĩ độ

Kinh độ

25/12

07

11,9

122,5

Mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14 

13

12,1

121,3

Mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14

20

12,5

119,9

Mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14. 

22

12,7

119,5

Mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14. 

26/12

01

12,9

119,0

Mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14 

 

          Hồi 04 giờ ngày 26/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 530km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14. 

  1. Dự báo

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 04 giờ ngày 27/12, vị trí tâm bão ở khoảng 14,0 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 340km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 04 giờ ngày 28/12, vị trí tâm bão ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 114,4 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 350km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 04 giờ ngày 29/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.