Skip Ribbon Commands
Skip to main content
TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày hôm qua (09/6), tỉnh Điện Biên nắng nóng đã xảy ra diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 360C (Mường Lay 36,00C).

Dự báo: Ngày hôm nay (10/6), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên khu vực tỉnh Điện Biên nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 370C, có nơi trên 370C.

Đợt nắng nóng diện rộng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 12-13/6, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 370C, có nơi trên 370C. Thời gian có nhiệt độ trên 350C từ 12 - 16 giờ.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp độ 1.