Skip Ribbon Commands
Skip to main content
TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày hôm qua (11/6), tỉnh Điện Biên nắng nóng đã xảy ra diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 350C (Điện Biên 35,40C).

Dự báo: Ngày hôm nay (12/6), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên khu vực tỉnh Điện Biên nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 370C.

Ngày mai (13/6), khu vực tỉnh Điện Biên nắng nóng giảm dần và kết thúc.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp độ 1.