Skip Ribbon Commands
Skip to main content
TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Hiện nay (20/6), vùng áp thấp nóng phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông Nam.

Dự báo: Ngày mai (21/6), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng về phía Đông Nam với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên khu vực tỉnh Điện Biên xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 370C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.     

Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến ngày 23/6.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp độ 1.