Skip Ribbon Commands
Skip to main content
11/23/2018 12:00:00 AM
Thanh Nưa – Điện Biên: Phát huy vai trò của người dân trong thực hiện tiêu chí môi trường

(TN&MT) – Tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM) mặc dù là “tiêu chí mềm” có thể linh hoạt trong việc thực hiện, nhưng để đạt được và giữ vững tiêu chí môi trường cần phải có sự chung tay từ phía người dân.

Thanh Nưa là một xã phát triển kinh tế chủ yếu về sản xuất nông nghiệp. Khi bắt đầu triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM năm 2011, xã Thanh Nưa mới cơ bản đạt được 9/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về NTM, cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông, lâm nghiệp với quy mô nhỏ lẻ; kết cấu hạ tầng thấp, kém không đồng bộ; việc áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, người dân có tâm lý trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Công nghiệp và dịch vụ chưa phát triển.

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, UBND xã đã chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tuyên truyền, phát động và triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua: “Cán bộ và nhân dân các dân tộc xã Thanh Nưa tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới”.

Một góc bản văn hóa bản Mển, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên

Hưởng ứng phong trào thi đua, nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã đã hiến công, hiến kế, đóng góp sức người, sức của đặc biệt là đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, hiến đất vào việc xây dựng nông thôn mới. Kịp thời phát hiện những mô hình, cách làm hay để nhân rộng và biểu dương để những tập thể, cá nhân học tập và làm theo trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Sau hơn 5 năm thực hiện chương trình NTM, với sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các cấp, các ngành cùng với sự vào cuộc chủ động, quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã, đến tháng 11/2017 xã Thanh Nưa đã cơ bản đạt được 19/19 tiêu chí theo quy định Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2017 - 2020.

Bà Lò Thị Vân, Chủ tịch UBND xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên chia sẻ: Xác định tiêu chí số 17 về môi trường là 1 tiêu chí khó thực hiện, Đảng ủy, chính quyền xã Thanh Nưa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các nội dung của tiêu chí. Chủ động lồng ghép kiến thức bảo vệ môi trường vào các phong trào “5 không, 3 sạch”; phòng trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường…

Thanh Nưa tích cực trồng cây xanh xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.

Đến nay, xã Thanh Nưa đã đạt 7/8 nội dung yêu cầu của tiêu chí môi trường. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh: 898/966 hộ, đạt 93% (trong đó có 539/898 hộ được sử dụng nước sạch đạt 60%). 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường. Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất, kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định, được đơn vị thu gom đi xử lý.

Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường: 676/966 hộ, đạt 70%. 30 hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm; trên địa bàn xã không có vụ ngộ độc thực phẩm nào, các hộ gia đình đều tham gia các lớp tập huấn, có ký cam kết về đảm bảo an toàn thực phẩm, đạt 100%. Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với điều kiện thực tế và đặc điểm văn hóa từng dân tộc…

Anh Lò Văn Khánh, Trưởng bản Mển, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên chia sẻ: Bản chúng tôi là bản văn hóa, thường xuyên có khách du lịch đến giao lưu văn hóa, văn nghệ nên vấn đề vệ sinh môi trường được chúng tôi đặc biệt quan tâm. Mỗi tháng 3 lần, chúng tôi đã phân công các ban ngành, đoàn thể trong thôn thay phiên nhau dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Cùng với đó, tích cực vận động bà con nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Đặc biệt trong chăn nuôi, đến nay, cả bản không còn hộ gia đình nuôi nhốt gia súc, gia cầm dưới gầm sàn.

“Được sự hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) huyện Điện Biên về xây dựng "Tổ tự quản môi trường", UBND xã Thanh Nưa đã giao MTTQ xã tổ chức thực hiện nghêm túc tại các cơ sở thôn, bản. Đến nay, 17/17 thôn, bản có "Tổ tự quản về môi trường", xây dựng quy ước và các tổ chức đoàn thể tại thôn bản đã phân công nhau dọn dẹp vệ sinh tại thôn, bản; nhắc nhở người dân nâng cao ý thức về vệ sinh môi trường khu dân cư.” - Bà Lò Thị Vân cho biết.

Hà Thuận