Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin Bão Trên Biển Đông

1.Diễn biến của Bão

Ngày tháng

Giờ

Vị trí tâm Bão

Sức gió mạnh nhất gần tâm Bão

Vĩ độ

Kinh độ

26/12

07

13,1

118,6

Mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14

10

13,3

118,3

Mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14

13

13,4

118,0

Mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14. 

16

13,5

117,8

Mạnh cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 15.

19

13,8

117,7

Mạnh cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 15.

22

14,0

117,4

Mạnh cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 15.

27/12

01

14,4

117,3

Mạnh cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 15.

 

          Hồi 04 giờ ngày 27/12, vị trí tâm bão ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 480km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14.

2. Dự báo

Hồi 04 giờ ngày 27/12, vị trí tâm bão ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 480km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 04 giờ ngày 28/12, vị trí tâm bão ở khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 400km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-100km/giờ), giật cấp 12.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Đến 04 giờ ngày 29/12, vị trí tâm ATNĐ ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190km về phía Nam.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.