Skip Ribbon Commands
Skip to main content
6/4/2019 12:00:00 AM
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, Sở TN&MT tỉnh Điện Biên có văn bản số 197/STNMT-MT ngày 15/3/2019 về việc hướng dẫn các biện pháp xử lý môi trường phục vụ công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi như: Khử trùng tiêu độc và tiêu hủy lợn dịch tả Châu Phi, sử dụng các loại hóa chất sát trùng và đối tượng vệ sinh khử trùng tiêu độc, có biện pháp tiêu hủy, phương tiện vận chuyển, địa điểm và chôn lấp phải đúng quy cách. Do dịch bệnh có nguy cơ bùng phát cao UBND tỉnh Điện Biên tiếp tục ban hành văn bản số 1475/UBND-KTN ngày 24/5/2019 về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Tiêu hủy lợn mắc dịch tả Châu Phi tại huyện Mường Ẳng

Theo Báo cáo số 190/BC-CCTY ngày 28/5/2019 của Chi Cục Thú Y báo cáo tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến hết ngày 27/5/2019. Bệnh dịch đã xảy ra tại 387 thôn bản, 64 xã, 9/10 huyện, thị, thành phố (trừ huyện Mường Nhé). Tổng số lợn mắc bệnh tiêu hủy 6.972 con lợn với trọng lượng 289.112kg. Từ ngày 21/5/2019 đến ngày 27/5/2019 dịch bệnh đã phát sinh thêm 02 xã, 43 thôn bản, tiêu hủy 931 con lợn trọng lượng 59.016kg.

Dịch tả lợn Châu Phi vẫn diễn biến hết sức phức tạp, đang tiếp tục lây lan ra diện rộng, dự kiến thời gian chống dịch sẽ còn dài. Giải pháp chống dịch chủ yếu là tăng cường kiểm soát tại các khu vực chăn nuôi, giết mổ và công tác tiêu độc khử trùng, xử lý môi trường, thu gom xử lý chất thải. Tuyệt đối không được giết mổ, sử dụng và buôn bán lợn chết hoặc lợn mắc bệnh. Phối hợp trong việc lựa chọn vị trí chôn lấp đáp ứng các yêu cầu về phòng dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường; Giám sát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển lợn đến điểm tiêu hủy; đồng thời tổ chức tiêu hủy toàn bộ số lợn bị mắc dịch đảm bảo an toàn về môi trường và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đối với các thôn, bản, xã, phường, thị trấn chưa có dịch phải chủ động theo dõi diễn biến tình hình bệnh dịch để ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn./.

Thúy An

Trung tâm CNTT TN&MT